Ett ögonblick. Hämtar sidan.....
bg

Anmälan Mangoutbildningen – digitalt

Grattis till ett bra beslut !

Utbildningsplats: Digitalt via Zoom.

Efter Mangoutbildningen

  • har du förståelse för förändringskurvan och vad den innebär för genomförandet av förändringar
  • vet du vilka kommunikationsinsatser som är effektiva i vilken fas av en förändring
  • känner du tilltro till din förmåga att använda Mangometoden med dess tillhörande verktyg

Fakta:

Datum: Utbildningen genomförs under två heldagar:

               Dag 1 – 19 oktober / Dag 2 – 23 november 2022 

Tider: Kl. 09.00 – 16.00 båda dagarna

Plats: Utbildningen genomförs digitalt, via Zoom

 

Det finns endast 15 utbildningsplatser – boka och säkerställ DIN plats nu!

Investering:  10.000 kr + moms

 

fullständiga villkor

Använd nedanstående formulär för att anmäla dig till detta utbildningstillfälle

    KURSANMÄLAN

    FÄLT MARKERAD MED * ÄR OBLIGATORISKA

    MENY