Ett ögonblick. Hämtar sidan.....
bg

Anmälan Mangoutbildningen

Grattis till ett bra beslut !

OBS! I och med corona-utbrottet har denna utbildning senarelagts.

Dessutom ändras utbildningsorten till (troligtvis) Eskilstuna.

Efter Mangoutbildningen

  • har du förståelse för förändringskurvan och vad den innebär för genomförandet av förändringar
  • vet du vilka kommunikationsinsatser som är effektiva i vilken fas av en förändring
  • känner du tilltro till din förmåga att använda Mangometoden med dess tillhörande verktyg

Fakta:

Datum: utbildningen genomförs den 22 april + 26 maj 2020 

Tider: Kl. 09.00 – 16.00 båda dagarna

Platsen för utbildningen annonseras senare. Orten kommer antagligen att bli Eskilstuna.

 

Det finns endast 15 utbildningsplatser – boka och säkerställ DIN plats nu!

Investering:  10.000 kr + moms

 

fullständiga villkor

Använd nedanstående formulär för att anmäla dig till detta utbildningstillfälle

KURSANMÄLAN

FÄLT MARKERAD MED * ÄR OBLIGATORISKA

MENY