Slängd i käften och andra kroppsliga finesser

Det här är ett träningspass i kommunikation!

”Slängd i käften och andra kroppsliga finesser” är till för dig som vill skapa större förståelse, få bättre relationer, trivsammare arbetsplatser, mer fruktsamma samarbeten och bättre kundrelationer. Och på köpet få en roligare vardag. Du vill lära dig om kommunikation, förstå din del i den och utveckla din kommunikationsförmåga genom samtal, diskussioner och olika övningar. Du får prova på/testa hur kommunikation fungerar och ibland inte fungerar. Du får helt enkelt tillfälle att TRÄNA på att kommunicera.

Träningen genomförs under en heldag eller uppdelat på två halvdagar.

Innehåll:

Grundläggande träning – Vi börjar med att utforska detta med kommunikation; vad är kommunikation, hur fungerar det, vilken roll har jag och min inre dialog i kommunikationen med andra? Vad kan jag påverka och hur? Vad innebär det att ta ansvar för sin kommunikation?

Situationsanpassad träning – Sen tränar vi på att kommunicera i olika situationer för att uppleva hur vi kan använda våra kommunikativa färdigheter i vardagen. På jobbet, med kollegor, med kunder, på möten, skriftligt, muntligt och kroppsligt. Fokus är att applicera dina färdigheter till just din vardag.

Efter träningspasset kommer du att ha en verktygslåda med kommunikativa verktyg som, när du använder dem medvetet, skapar de bästa förutsättningarna för att samspela effektivt med andra ( = kommunikation).

Du blir helt enkelt en mer medveten kommunikatör.

Och – ”Slängd i käften” blir du när du förstår vad och hur du ska kommunicera till vem, varför och när.