Utbildning i Mangometoden

Det här är en utbildning i Mangometoden (= målgrupps- och situationsanpassad förändringskommunikation). Den är till för dig som är ansvarig för att kommunicera förändringar i din organisation, det vill säga din roll är chef/ledare, förändringskommunikatör, projekt-, förändrings-, processledare eller liknande.

Mangoutbildningen kan genomföras som en intern utbildning på plats i din organisation eller som en öppen utbildning på extern plats. Öppna utbildningar genomförs när minst femton personer anmält intresse.

 

Tidsåtgång

Två halvdagar.

Deltagarna arbetar med egna aktuella förändrings-case mellan de två utbildningstillfällena.

 

Mål

Efter utbildningen

  • har deltagaren förståelse för förändringskurvan och vad den innebär för genomförandet av förändringar
  • vet deltagaren vilka kommunikationsinsatser som är effektiva i vilken fas av en förändring
  • känner deltagaren tilltro till sin förmåga att använda Mangometoden med dess tillhörande verktyg

 

Innehåll och upplägg

Utbildningen är interaktiv och deltagarnas medverkan och erfarenhet blir del av lärandet. Teori varvas med praktik. Utbildningen sträcker sig över två halvdagar. Mellan utbildningstillfällena arbetar deltagaren med ett förändringscase, som hämtas från en aktuell arbetssituation. Varje deltagare får kort individuell feedback per mejl från kursledaren mellan tillfällena och följs upp dag 2.

Utbildningspaket med boken Mango i huvet? Strategisk förändringskommunikation i praktiken, arbetsduk och utbildningsmaterial ingår.

 

Kursledare

Cath Blomkvist