Coach / Målfrågare

 

I åratal har jag arbetat som coach, mentor, rådgivare, stödperson, samtalspartner, ja, beteckningarna har varit många. Jag har skapat min egen beteckning – målfrågare. För det är verkligen det jag gör; ställer frågor som på ett eller annat sätt berör mål, i meningen resultat, något som man vill uppnå. OBS! Metoden målfrågeri använder jag i alla mina uppdrag, från coachning av privatpersoner till företagsledningar som vill uppnå sina mål vid till exempel en stor förändring.

Ibland vet kanske inte klienten vad han/hon har för mål, dvs vad han/hon vill uppnå. Då frågar jag om det. Och så kommer personen på vad han eller hon vill uppnå = sitt mål. Oftast vet dock klienten vad han/hon vill uppnå, men han/hon har på något sätt fastnat och kommer inte vidare. Då ställer jag frågor om det. Och så kommer personen på vad han eller hon ska göra/ändra/tänka för att nå sitt eller sina mål.

Kanske låter det som en väldigt enkel metod..? Det är det kanske. Vem som helst kan ju ställa frågor. Och vänta på att den som ska svara på frågorna kommer på vad den ska göra / tänka / ändra på. Konsten är ju förstås att veta vilka frågor som ger bästa effekt. Och att ibland ställa annat än ”snälla” frågor, till exempel rejält utmanande frågor. Dessutom finns det ett oändligt antal sätt man kan ställa frågor på.

Coachningen kan genomföras på flera olika sätt:

  • Naturligtvis kan vi träffas, hos mig eller hos dig
  • Coaching per telefon; tids- och kostnadseffektivt
  • Promenad-Coachning (s.k. Cathwalks); ger ofta en mer avslappnad känsla till situationen
  • Via mail, chat, Skype eller liknande
  • En blandning av ovanstående
  • Eller på nåt annat sätt som du tycker passar just dig! 🙂

Som målfrågare kan jag hjälpa dig att hitta och nå dina mål, men det är DU som realiserar dem genom dina handlingar. Oavsett om det handlar om ditt företags kommunikationsprojekt, ditt egna företags framtid eller din privata livssituation. Att enbart sitta i ett samtalsrum mitt emot varandra och ställa frågor respektive svara på dem, är oftast inte tillräckligt för att nå sina resultat. Det gäller att testa, prova och – framför allt – praktiskt tillämpa det man säger att man vill göra/tänka/ändra. I vardagen alltså.