Förändrings-kommunikatör / Mangoit

Mangoit

Tillsammans med en kollega har jag, Cath Blomkvist, skrivit boken ”Mango i huvet? Strategisk förändringskommunikation i praktiken” – en bok om mangometoden, dvs situations- och målgruppsanpassad förändringskommunikation.

Vi vill visa att man kan använda den individuella förändringskurvan som hjälp för att förstå förändringsarbete på organisationsnivå, och att om man som förändringsledare ökar sin förståelse för medarbetares reaktioner i en förändring, så kan man bli mer effektiv i sitt val av kommunikativa åtgärder för just de reaktioner som medarbetarna uppvisar. I Mangometoden ingår en hel räcka av kommunikativa åtgärder.

Du kan som förändringsledare anlita mig som komplett förändringskommunikatör i ditt förändringsprojekt, som föreläsare eller som delleverantör av kommunikationstjänster. Och du kan gå Mangoutbildningen.
Exempel på verktyg/tjänster för förändringskommunikation:

 • Bollplank / coach

  Jag vet vad det innebär att arbeta med kommunikation under förändring och kan lyssna och ge råd och rekommendationer. comcat kan vara den partner utanför företag, som så väl behövs i ett förändringsarbete.

 • Föreläsningar / work shops / utbildningar

  Strategisk förändringskommunikation, antingen som 2 h föreläsning eller en heldags work-shop.

  Nyckelpersoner i en förändring är ofta ledning, chefer, informatörer och HR-personal. Vi tränar deltagarna i konsekvenser av förändringsreaktioner, att vara både sändar- och mottagarorienterade. Och att arbeta med strategisk, planerad kommunikation.
 • Kommunikationsplanering

  En kommunikationsplanering svarar på frågorna:
  Vem säger Vad till Vem?
  Varför sägs det? Vilket är Syftet?
  I Vilka kanaler sägs det?
  Vilka reaktioner kan förutsättas?
  Svaren (besluten) på dessa frågor sätts samman i en plan – ett gemensamt dokument att utgå ifrån. Planen ger struktur och underlättar för alla att göra egna planeringar.

  Jag hjälper dig att planera din förändringskommunikation.

 • Budskapsträning

  Dessa träningar hjälper till att samordna budskapen och ger insikt i vikten av att ha gemensamma budskap, som alla står bakom. Risken för tvetydiga budskap minimeras. Budskapsträning är mycket lik en mediaträning där fokus ligger på interna målgrupper.

 • Frågor & svar

  Enligt mangometoden är Frågor & svar är inte bara ett dokument utan ett arbetssätt i förändringskommunikationsarbetet. Frågor behandlas med respekt, svar ges och alla nyckelpersoner har ansvar i att aktivt ta in frågor från organisationen.

  Du kan anlita mig för att arbeta med Frågor & svar-metoden i ditt förändringskommunikationsprojekt. Ofta permanentas arbetsmetoden efter förändringsprojektet, när organisationen sett hur effektiv den är.

 • Historiebeskrivning

  En förändring kan upplevas som ”en blixt från en klar himmel”, även efter lång tid av förändringens annonsering. Genom att sätta in den aktuella förändringen i ett historiskt perspektiv kan energi tillföras förändringsprocessen.

 • Scenarioframställning

  Genom att ta fram olika scenarios förbereds man på vad som kan hända när förändringsbudskapen kommuniceras.

 • Mätningar

  Olika mätningar (t.ex. reaktionsmätning) är bra att genomföra så att man kan följa hur förändringen accepterats i organisationen och ger också information om vad som behöver göras för att förändringen ska fortsätta och inte stanna av.

 • Mangoportfölj

  Allt ovanstående ingår i paketet ”Mangoportfölj” där ert behov av förändringskommunikation styr. Begär offert på ert specifika behov. Eller varför inte kontakta mig och få ett bollplank?