Nytt utbildningsuppdrag på Region Västmanland

Under 2017 anlitar Region Västmanland Comcath för att utbilda Regionens process- och projektledare i Mangometoden (målgrupps- och situationsanpassad förändringskommunikation). Utbildningen är anpassad för att ge Region Västmanlands process- och projektledare de bästa förutsättningarna att genomföra förändringar där medarbetare vill delta, bidra och utvecklas med förändringen.

Utbildningen omfattar två halvdagar. Efter utbildningen har deltagarna kunskaper om förändring och vad som händer i förändringsprocesser, förståelse för människors reaktioner i förändringsprocesser och kan använda konkreta verktyg för kommunikativa insatser i förändringar.