Om mig

I slutet av 1990-talet förlorade jag förmågan att läsa och skriva, efter att ha jobbat för mycket. Min hjärna sa ifrån. Det tog mig närmare tre år att helt återta läs- och skrivförmågan. Milt uttryckt var det en smärtsam tid – jag upplevde att min identitet försvann.

En kommunikatör som inte kan läsa och skriva har inget värde.cath_hel_500

Så jag fick återupptäcka samt delvis lära om vad det är att kommunicera. Och lära nytt. Jag lärde mig massor om bland annat mental träning, ledarskap, icke-verbal kommunikation, Neuro Lingvistisk Programmering (NLP), hälsa, coaching och – inte minst – motivation. Utan motivation – ingen inlärning.

Jag kan konstatera att jag ”kan” kommunikation på ett mycket brett plan. Och det har blivit mycket TYDLIGT att vi genom vår kommunikation skapar vår värld.

Och förändrar den.

Idag arbetar jag som kommunikationskonsult, coach och skribent. Jag drivs av en önskan om att skapa tydlighet. Såväl privat som professionellt. Därför arbetar jag gärna både med privatpersoner och med ”organisationer”, som ju alltid består av (privat-)personer…

Jag vet att det jag uppfattar som tydligt kan uppfattas som otydligt av någon annan. Därmed blir det uppenbart att medvetenheten om vad kommunikation är och hur den fungerar är av största betydelse. Jag utbildar och föreläser om tydlighet/otydlighet, kommunikation, språkmönster och påverkan. Bland annat. Personlig utveckling, ledarskap och motivation är exempel på andra saker jag gärna arbetar med, talar/utbildar och föreläser om. Och som jag har nytta av i min roll som coach.

Det är långt ifrån alla som tycker att det är viktigt med tydlighet. Det respekterar jag. Vill du arbeta med mig behöver du dock gilla tydlighet. Jag engagerar mig djupt i mina uppdrag och ställer därför mycket frågor för att så långt det är möjligt förstå och skapa tydlighet. Både för kunden och mig själv. Anlitar du mig får du jobba med en entusiastisk person vars energi smittar av sig och motiverar andra till en ökad insats. Även dig.

Tillsammans förändrar vi världen med vår kommunikation.

Fakta; jag har tre universitets-/högskoleutbildningar. Alla inom området kommunikation. Jag har dessutom alltid jobbat med kommunikation. På ett eller annat sätt. Efter återtagandet av läs- och skrivförmågan har jag givit ut två böcker; för mig ett tydligt bevis på att jag vet vad det innebär att förlora OCH – återta kommunikationsförmågan.

Om du är intresserad av mina utbildningar, erfarenhet med mera har du min LinkedIn-profil här: https://se.linkedin.com/in/cathblomkvist