Ett ögonblick. Hämtar sidan.....
bg

Öppna Mangoutbildningar våren 2020

Mangoutbildningen goes open

Ungefär 150 personer har hittills gått Mangoutbildningen och är mycket nöjda med den. På en tiogradig skala, där 10 är ”Bäst” får Mangoutbildningen ett snittbetyg på 9,5. Det är jag stolt över. Och ”jag” är Cath Blomkvist, skapare och utbildare av Mangoutbildningen (om du är nyfiken: läs mer om mig här).

Fram till nyligen har Mangoutbildningen endast genomförts internt på företag/organisationer. Nu öppnar jag upp utbildningen för alla de ledare/chefer, förändringskommunikatörer, projekt-, förändrings-, processledare och liknande, som vill lyckas med sina förändringar.

Våren 2020 genomför jag två öppna Mangoutbildningar.

I Stockholm 18/3 + 22/4, 2020

I Göteborg 25/3 + 29/4, 2020

Det finns endast 15 utbildningsplatser på respektive ort så se till och boka din plats snarast.

Earlybird-pris

8000 kr + moms

Ordinarie pris: 10 000 kr + moms

I priset ingår (förutom själva utbildningen):

Utbildningsmapp med boken Mango i huvet? Strategisk förändringskommunikation i praktiken, arbetsduk och utbildningsmaterial.

Kort, individuell feedback per mejl från kursledaren mellan utbildningsdagarna.

Intyg på genomgången utbildning.

Lunch + fika (för- och eftermiddag) båda utbildningsdagarna.

FAKTA MANGOUTBILDNINGEN

Mangoutbildningens mål


Efter utbildningen

  • har du förståelse för förändringskurvan och vad den innebär för genomförandet av förändringar
  • vet du vilka kommunikationsinsatser som är effektiva i vilken fas av en förändring
  • har du provat att använda Mangometoden och fått återkoppling på ditt arbete
  • känner du tilltro till din förmåga att använda Mangometoden med dess tillhörande verktyg

Tidsåtgång

Två heldagar, vid två olika tillfällen med en dryg månad mellan tillfällena.

Mangoutbildningen genomförs i Stockholm 18/3 + 22/4, 2020

Mangoutbildningen genomförs i Göteborg 25/3 + 29/4, 2020

Mellan de två utbildningstillfällena arbetar deltagarna med ett eget, aktuellt förändringsprojekt.

Innehåll och upplägg

Utbildningen är interaktiv och deltagarnas medverkan och erfarenheter blir del av lärandet.

Teori varvas med praktik.

Deltagarna får respons via mail på sina kommunikationsaktiviteter i sina respektive aktuella förändringsprojekt.

 

Här kan du läsa ännu mer om Mangoutbildningen.

“Jättebra utbildning som fler behöver gå”

“Kommer att försöka använda detta hela tiden då det ständigt pågår förändringar på vår arbetsplats.”

“Bra med exempel från verkligheten, bra kursmaterial. Fantastisk kursledare, spontan!”

Mangoutbildningen i Stockholm

Utbildningsdatum: 18/3 + 22/4, 2020.

Tider: Kl. 09.00 – 16.00 båda dagarna

Plats: Best Western Kom Hotel, Döbelnsgatan 17, Stockholm City

 

Endast 15 utbildningsplatser – boka och säkerställ DIN plats nu!

Mangoutbildningen i Göteborg

Utbildningsdatum: 25/3 + 29/4, 2020.

Tider: Kl. 09.00 – 16.00 båda dagarna

Plats: Hotel Lorensberg, Berzeliigatan 15,  Göteborg

 

Endast 15 utbildningsplatser – boka och säkerställ DIN plats nu!

MENY