fbpx
Ett ögonblick. Hämtar sidan.....
bg

Öppen Mangoutbildning våren 2021

Mangoutbildningen goes open

Ungefär 150 personer har hittills gått Mangoutbildningen och är mycket nöjda med den. På en tiogradig skala, där 10 är ”Bäst” får Mangoutbildningen ett snittbetyg på 9,5. Det är jag stolt över. Och ”jag” är Cath Blomkvist, skapare och utbildare av Mangoutbildningen (om du är nyfiken: läs mer om mig här).

Fram till nyligen har Mangoutbildningen endast genomförts internt på företag/organisationer. Nu öppnar jag upp utbildningen för alla de ledare/chefer, förändringskommunikatörer, projekt-, förändrings-, processledare och liknande, som vill lyckas med sina förändringar.

Nästa öppna Mangoutbildning genomförs i Stockholm 11/2 + 17/3, 2021

Det finns endast 15 utbildningsplatser så se till och boka din plats snarast.

Anmäl dig nu för att säkra din plats!

Investering: 10 000 kr + moms

I priset ingår (förutom själva utbildningen):

Utbildningsmapp med boken Mango i huvet? Strategisk förändringskommunikation i praktiken, arbetsduk och utbildningsmaterial.

Kort, individuell feedback per mejl från kursledaren mellan utbildningsdagarna.

Intyg på genomgången utbildning.

Lunch + fika (för- och eftermiddag) båda utbildningsdagarna.

FAKTA MANGOUTBILDNINGEN

Mangoutbildningens mål


Efter utbildningen

  • har du förståelse för förändringskurvan och vad den innebär för genomförandet av förändringar
  • vet du vilka kommunikationsinsatser som är effektiva i vilken fas av en förändring
  • har du provat att använda Mangometoden och fått återkoppling på ditt arbete
  • känner du tilltro till din förmåga att använda Mangometoden med dess tillhörande verktyg

Tidsåtgång

Två heldagar, vid två olika tillfällen med en dryg månad mellan tillfällena.

Mangoutbildningen genomförs i Stockholm 11/2 + 17/3, 2021

Mellan de två utbildningstillfällena arbetar deltagarna med ett eget, aktuellt förändringsprojekt.

Innehåll och upplägg

Utbildningen är interaktiv och deltagarnas medverkan och erfarenheter blir del av lärandet.

Teori varvas med praktik.

Deltagarna får respons via mail på sina kommunikationsaktiviteter i sina respektive aktuella förändringsprojekt.

 

Här kan du läsa ännu mer om Mangoutbildningen.

”Jättebra utbildning som fler behöver gå”

”Kommer att försöka använda detta hela tiden då det ständigt pågår förändringar på vår arbetsplats.”

”Bra med exempel från verkligheten, bra kursmaterial. Fantastisk kursledare, spontan!”

Mangoutbildningen

Utbildningsdatum: 11/2 + 17/3, 2021.

Tider: Kl. 09.00 – 16.00 båda dagarna

Plats: Welcome Hotel Barkarby, Notarievägen 5, Järfälla.

 

Endast 15 utbildningsplatser – boka och säkerställ DIN plats nu!

MENY