Kommunikations-konsult / Tydliggörare

 

Kommunikationskonsult kan innebära olika saker beroende på person och situation. Ett annat ord för kommunikationskonsult är tydliggörare. Den som anlitar mig får en konsult som gör saker och ting tydliga. Det kan vara att göra ett företags produkter tydligare på en befintlig eller ny marknad. Eller att för en ledningsgrupp förklara hur deras medarbetare kommer att reagera på en förändring som ska genomföras. Och vad de då kan göra för att leda förändringen framåt.

Det kan ju också vara så att du, i din anställning eller i ditt egna företag, vill bli tydligare i din kommunikation. Kanske för att sälja bättre. Eller för att vara säker på att kampanjen för din nya produkt/tjänst blir så framgångsrik som möjligt.

Det kan också handla om att beskriva hur en ideell organisation på bästa sätt kan inspirera sina funktionärer till en extra insats. Varför inte anlita mig för att visa på hur ert företag vid nästa mässdeltagande kan skapa en monter som står ut och ger större genomslag? Eller kanske vill ni ha någon som utvecklar er interna information, t ex genom att utbilda cheferna i vad det innebär att vara tydlig.

Som sagt, jag är en tydliggörare.

Exempel på tjänster:

 • Bollplank / coach

  Ibland vill du kanske ha en samtalspartner kring frågor som rör ditt kommunikationsarbete. comcat kan vara denna samtalspartner.

 • Föreläsningar / work shops / utbildningar

  Du kan anlita mig som föreläsare och/eller work shop-ledare. Läs mer här

 • Kommunikationsplanering

  Kommunikationsplanering är A och O vid all slags kommunikation. Det kan vara informations- & marknadsföringskampanjer, intern kommunikation om ett nytt datasystem eller nåt annat. Ibland kan det kännas som om man inte ”har tid” till att planera kommunikationen, t ex när media står och stampar utanför dörren och vill ha svar på sina frågor. En kommunikationsplanering behöver dock inte ta lång tid. Det kan räcka med att svara på dessa frågor:

  • Vem säger Vad till Vem?
  • Varför sägs det? Vilket är Syftet?
  • Vad vill man att de olika målgrupperna ska kunna – tycka – göra?
  • I Vilka kanaler sägs det?
  • Vilka reaktioner kan förutsättas?

  Svaren (besluten) på dessa frågor sätts samman i en plan – ett gemensamt dokument att utgå ifrån. Planen ger struktur och underlättar för alla att göra egna planeringar. Och – kanske det viktigaste av allt att komma ihåg: ”Plans are nothing, planning is essential” [Dwight D. Eisenhower]

  Jag kan hjälpa dig att planera din kommunikation.

 • Frågor & svar

  Frågor & svar är inte bara ett dokument utan ett arbetssätt i ett strategiskt kommunikationsarbete. Frågor behandlas med respekt, svar ges och alla nyckelpersoner har ansvar i att aktivt ta in frågor från organisationen.

  Du kan anlita mig för att arbeta med Frågor & svar-metoden i ditt kommunikationsprojekt. Ofta permanentas arbetsmetoden efter ett tag, när organisationen ser hur effektiv den är.