Ett ögonblick. Hämtar sidan.....
bg

Kommunikationsrådgivning

Att göra saker tydliga

Kommunikationskonsult kan innebära olika saker beroende på person och situation. Ett annat ord för kommunikationskonsult är tydliggörare. Den som anlitar mig får en konsult som gör saker och ting tydliga. Det kan vara att göra ett företags produkter tydligare på en befintlig eller ny marknad. Eller att för en ledningsgrupp förklara hur deras medarbetare kommer att reagera på en förändring som ska genomföras. Och vad de då kan göra för att leda förändringen framåt.

 

Det kan också vara så att du, i din anställning eller i ditt eget företag, vill bli tydligare i din kommunikation. Kanske för att sälja bättre. Eller för att vara säker på att kampanjen för din nya produkt/tjänst blir så framgångsrik som möjligt.

 

Det kan också handla om att beskriva hur en ideell organisation på bästa sätt kan inspirera sina funktionärer till en extra insats.

 

Varför inte anlita mig för att visa på hur ert företag vid nästa mässdeltagande kan skapa en monter som står ut och ger större genomslag? Eller kanske vill ni ha någon som utvecklar er interna information, till exempel genom att utbilda cheferna i vad det innebär att vara tydlig.

 

Som sagt, jag är en tydliggörare.

Exempel på tjänster:

Bollplank / coach

Ibland vill du kanske ha en samtalspartner kring frågor som rör ditt kommunikationsarbete. Jag kan vara denna samtalspartner.

 

Föreläsningar / workshops / utbildningar

Du kan anlita mig som föreläsare och/eller work shop-ledare. Läs mer här 

Jag kan även ge internutbildningar. Läs mer här.

 

Kommunikationsplanering

Kommunikationsplanering är A och O vid all slags kommunikation. Det kan vara informations- & marknadsföringskampanjer, intern kommunikation om ett nytt datasystem eller nåt annat. Ibland kan det kännas som om man inte ”har tid” till att planera kommunikationen, t ex när media står och stampar utanför dörren och vill ha svar på sina frågor. En kommunikationsplanering behöver dock inte ta lång tid. Det kan räcka med att svara på dessa frågor:

 

  • Vem säger Vad till Vem?
  • Varför sägs det? Vilket är Syftet?
  • Vad vill man att de olika målgrupperna ska kunna – tycka – göra?
  • I Vilka kanaler sägs det?
  • Vilka reaktioner kan förutsättas?

 

Svaren (besluten) på dessa frågor sätts samman i en plan – ett gemensamt dokument att utgå ifrån. Planen ger struktur och underlättar för alla att göra egna planeringar.

 

Och – kanske det viktigaste av allt att komma ihåg:

Plans are nothing, planning is essential
Dwight D. Eisenhower

 

Jag kan naturligtvis hjälpa dig att planera din kommunikation.

 

Frågor & svar

Frågor & svar är inte bara ett dokument utan ett arbetssätt i ett strategiskt kommunikationsarbete. Frågor behandlas med respekt, svar ges och alla nyckelpersoner har ansvar i att aktivt ta in frågor från organisationen.

Du kan anlita mig för att arbeta med Frågor & svar-metoden i ditt kommunikationsprojekt. Ofta permanentas arbetsmetoden efter ett tag, när organisationen ser hur effektiv den är.

Kundreferenser

Cath Blomkvist är en kommunikatör som med kraft och driv verkställer samtidigt som hon hela tiden omvärldsbevakar och läser av. Med lyhördhet, känslighet och social smidighet parad med stor kunskap och erfarenhet kunde Cath hos oss på Landstinget Västmanland kliva rakt in i det stora projektet kring 150-årsjubiléet och Landstingets dag.

Rakt in i den stora organisationen klev Cath och åstadkom för oss skillnaden mellan ett framgångsrikt projekt och en katastrof. Jag kan inte nog säga hur mycket Cath betytt för organisationen, projektet och för mig som projektledare under det stundtals nästan absurt hektiska, komplexa och påfrestande projekt som vi tillsammans hade att hantera under 2013.

Det har varit utvecklande och inspirerande att arbeta tillsammans med någon med sådan djup kunskap, ett sådant personligt ansvar och förmåga till struktur. Vi har skrattat mycket och vi har mött utmaningarna med mod och jävlar anamma. Den som har möjlighet att ta in Cath Blomkvist och Comcath i ett företag är bara att gratulera.

MENY