Ett ögonblick. Hämtar sidan.....
bg

Förändringskommunikation

Förändra bättre!

Förändring kan kännas som en mango rätt i planeten. Eller kanske som ett fikon? Fikonspråk används inte sällan av dem som vet mest om en förändring. Vill du kommunicera bättre i förändring? Lär dig Mangometoden – Målgrupps & situationsanpassad förändringskommunikation!

Tillsammans med en kollega har jag, Cath Blomkvist, skrivit boken ”Mango i huvet? Strategisk förändringskommunikation i praktiken” – en bok om Mangometoden.

Vi vill visa att man kan använda den individuella förändringskurvan som hjälp för att förstå förändringsarbete på organisationsnivå, och att om du som förändringsledare ökar sin förståelse för medarbetares reaktioner i en förändring, så kan du bli mer effektiv i ditt val av kommunikativa åtgärder för just de reaktioner som medarbetarna uppvisar. I Mangometoden ingår en hel räcka av kommunikativa åtgärder.

Du kan som förändringsledare anlita mig som komplett förändringskommunikatör i ditt förändringsprojekt, som föreläsare eller som delleverantör av kommunikationstjänster. Och du kan gå Mangoutbildningen.

Exempel på verktyg/tjänster för förändringskommunikation:

 

Bollplank / coach

Jag vet vad det innebär att arbeta med kommunikation under förändring och kan lyssna och ge råd och rekommendationer. Comcath kan vara den partner utanför företag, som så väl behövs i ett förändringsarbete.

 

Föreläsningar / work shops / utbildningar

Strategisk förändringskommunikation, antingen som två timmars föreläsning eller en hel dags workshop.

Nyckelpersoner i en förändring är ofta ledning, chefer, informatörer och HR-personal. Workshopen tränar deltagarna i konsekvenser av förändringsreaktioner, att vara både sändar- och mottagarorienterade. Och att arbeta med strategisk, planerad kommunikation.

 

Kommunikationsplanering

En kommunikationsplanering svarar på frågorna:

  • Vem säger Vad till Vem?
  • Varför sägs det? Vilket är Syftet?
  • I Vilka kanaler sägs det?
  • Vilka reaktioner kan förutsättas?

Svaren (besluten) på dessa frågor sätts samman i en plan – ett gemensamt dokument att utgå ifrån.

Planen ger struktur och underlättar för alla att göra egna planeringar.

Jag hjälper dig att planera din förändringskommunikation.

 

Budskapsträning

Dessa träningar hjälper till att samordna budskapen och ger insikt i vikten av att ha gemensamma budskap, som alla står bakom. Risken för tvetydiga budskap minimeras. Budskapsträning är mycket lik en mediaträning där fokus ligger på interna målgrupper.

 

Frågor & svar

Enligt Mangometoden är Frågor & svar är inte bara ett dokument utan ett arbetssätt i förändringskommunikationsarbetet. Frågor behandlas med respekt, svar ges och alla nyckelpersoner har ansvar i att aktivt ta in frågor från organisationen.

Du kan anlita mig för att arbeta med Frågor & svar-metoden i ditt förändringskommunikationsprojekt. Ofta permanentas arbetsmetoden efter förändringsprojektet, när organisationen sett hur effektiv den är.

 

Historiebeskrivning

En förändring kan upplevas som ”en blixt från en klar himmel”, även efter lång tid av förändringens annonsering. Genom att sätta in den aktuella förändringen i ett historiskt perspektiv kan energi tillföras förändringsprocessen.

 

Scenarioframställning

Genom att ta fram olika scenarios förbereds man på vad som kan hända när förändringsbudskapen kommuniceras.

 

Mätningar

Olika mätningar (t.ex. reaktionsmätning) är bra att genomföra så att man kan följa hur förändringen accepterats i organisationen och ger också information om vad som behöver göras för att förändringen ska fortsätta och inte stanna av.

 

Mangoportfölj

Allt ovanstående ingår i paketet ”Mangoportfölj” där ert behov av förändringskommunikation styr. Varför inte kontakta mig och få ett bollplank?

Begär offert på ert specifika behov.

Kundreferenser

Under 2014 har Cath Blomkvist varit konsult hos EKN som kommunikationsstrateg. Cath har gjort en uppskattad insats – främst i större förändringsprojekt och som inspiratör och rådgivare till chefer. Jag vill varmt rekommendera Cath.

I worked with Cath under a period of change management. Cath is really a good personal and business coach.

MENY