Ett ögonblick. Hämtar sidan.....
bg

Mangoutbildningen

Mangoutbildningen

 

Det här är en utbildning i Mangometoden (= målgrupps- och situationsanpassad förändringskommunikation). Utbildningen utgår från boken Mango i huvet? Strategisk förändringskommunikation i praktiken. Boken – och utbildningen! – vänder sig till dem som vill använda kommunikation i förändringsarbete. Målet är att få medarbetare att medverka i förändring.

Mangoutbildningen kan genomföras som en intern utbildning på plats i din organisation, som en öppen utbildning på extern plats eller digitalt. Öppna utbildningar genomförs när minst tio personer anmält intresse.

Vad Mangoutbildningen ger dig

FÖRÄNDRINGSKUNSKAPER

Du får kunskaper om förändring och vad som händer i förändringsprocesser.

Du ökar din förståelse för människors reaktioner i förändringsprocesser, vilket är en förutsättning för att kunna kommunicera effektivt. Olika reaktioner kräver olika sorters kommunikation. Det som fungerar i en fas av förändringsprocessen fungerar inte alltid i en annan förändringsfas. På utbildningen lär du dig känna igen var olika medarbetare och grupper av medarbetare befinner sig i sina respektive förändringsprocesser. Och vet därmed hur du ska kommunicera på bästa sätt för att nå ut, fram och in.

Mangoutbildningens syfte är att hjälpa dig kommunicera så att dina medarbetare vill vara med, bidra och utvecklas i förändringen.

KOMMUNIKATIVA VERKTYG

Du får konkreta och funktionella verktyg för att kommunicera effektivt i alla sorters förändring.

Det handlar om allt från kommunikationsplanering, val av kanaler, kanalmix till att lära dig att lyssna efter det som är det mest väsentliga i förändringsprocessen (reaktionsförståelse). Och mycket mer.

Målet är att göra kommunikativa insatser till rätt personer, i rätt tid och på det mest verkningsfulla sättet, det vill säga att du påverkar dina medarbetare till att vilja vara med, bidra och utvecklas i förändringen.

EFFEKTIV TRÄNING

Utan träning – inget egentligt lärande. Därför tränar du under utbildningen på att använda Mangometoden i ett eller flera aktuella förändringsprojekt. Det innebär att du omsätter dina nya kunskaper direkt genom att använda metoden och verktygen du får genom utbildningen. I och med detta får du direkt återkoppling på hur dina kommunikativa insatser tas emot av dina medarbetare. Och lär dig hur du bäst påverkar dina medarbetare till att vilja vara med, bidra och utvecklas i förändringen.

Du får även återkoppling av kursledaren på det du gör, i form av mejl-växling.

FÖRÄNDRINGSFÖRMÅGOR

Genom att du använder Mangometoden i aktuella förändringsprojekt och får återkoppling på det du gör kommer din tilltro till din förmåga att kommunicera effektivt i förändringstider att öka väldigt mycket. I lyssnandet på andra deltagares förändringskommunikations-arbeten & -erfarenheter samt i  diskussioner med dem lär ni er alla även av varandra. Förändringar må vara av olika slag – människors förändringsprocesser är relativt likartade och den kunskapen blir till stor hjälp för alla förändringsprojekt du kommer att vara delaktig i framöver. Stora som små.

Dessutom – du kommer att öka din förståelse för dig själv och dina förändringsreaktioner samt hur du kan leda dig själv genom förändringar, vilket är en av de viktigaste förmågorna för att kunna leda andra i förändring.

Sammantaget ger upplägget på Mangoutbildningen de absolut bästa förutsättningarna för att du på relativt kort tid blir en fullfjädrad mangoit ( = en person som har förmågan att använda Mangometoden).

Fakta Mangoutbildningen

Målgrupp

Utbildningen är till för dig som är ansvarig för att kommunicera förändringar i din organisation, det vill säga din roll är chef/ledare, förändringskommunikatör, projekt-, förändrings-, processledare eller liknande.

Tidsåtgång

Två heldagar.

Deltagarna arbetar med egna aktuella förändrings-case mellan de två utbildningstillfällena.

Mål

Efter utbildningen

  • har deltagaren förståelse för förändringskurvan och vad den innebär för genomförandet av förändringar
  • vet deltagaren vilka kommunikationsinsatser som är effektiva i vilken fas av en förändring
  • känner deltagaren tilltro till sin förmåga att använda Mangometoden med dess tillhörande verktyg

Innehåll och upplägg

Utbildningen är interaktiv och deltagarnas medverkan och erfarenheter blir del av lärandet.

Teori varvas med praktik.

Utbildningen sträcker sig över två heldagar. Mellan utbildningstillfällena arbetar deltagaren med ett förändringscase, som hämtas från en aktuell arbetssituation. Varje deltagare får kort individuell feedback per mejl från kursledaren mellan tillfällena och följs upp dag 2.

Utbildningspaket med boken Mango i huvet? Strategisk förändringskommunikation i praktiken, utbildningsmaterial och arbetsaffisch ingår.

Kursledare

Cath Blomkvist

Nästa Mangoutbildning

Västerås 19/9 + !7/10 2024

Röster om Mangoutbildningen

Det här är den bästa utbildning jag gått sen universitetet.

Bra att få hemuppgift. Skapar större engagemang och ställer krav på delaktighet.

Jag ger högsta betyg till dig som utbildare

Jag tycker mig kunna använda denna metod i det mesta jag gör på jobbet och kan även bistå kollegor/applicera metoden på kollegors projekt för att få dem att bättre förstå sitt jobb!

Mycket bra och pedagogiskt!

10 av 10

Kommer att ha mycket nytta av detta då jag arbetar med många olika typer av förändringsarbeten som påverkar medarbetare i stort o smått Tar med mig många bra tips!!

Kan användas till varje liten grej som ska förändras tex ett arbetssätt, rutin som förändras.

Har fått ytterligare förståelse för vikten av kommunikation. Kommunicera mera!

Bra nivå på utbildningen. Bra engagemang. Mycket bra material.

MENY