Ett ögonblick. Hämtar sidan.....
bg

Utgivna publikationer

Jag har haft förmånen att hjälpa till med några olika publikationer, på lite olika sätt.

Läs mer nedan.

Mango i huvet? 

En bok om Mangometoden, dvs situations- och målgruppsanpassad förändringskommunikation.

Boken visar att man kan använda den individuella förändringskurvan som hjälp för att förstå förändringsarbete på organisationsnivå, och att om man som förändringsledare ökar sin förståelse för medarbetares reaktioner i en förändring, så kan man bli mer effektiv i sitt val av kommunikativa åtgärder för just de reaktioner som medarbetarna uppvisar. 

Läs mer…

 

 

Kommunikationsjägare

 

”Kommunikationsjägare” är en bok om marknadsföring och kommunikation. Ett tidsdokument som i mötet med 13 personer speglar användandet av kommunikativa teorier och verktyg ur såväl praktikerns som teoretikerns perspektiv.

Boken är resultatet av IHR:s elevkampanj 1996. Jonas Mauritzson och jag var projektledare för hela elevkampanjen och boken var en av flera delar.

Idag är en annan dag

Den här boken är något av ett mirakel. Att den finns är beviset på att vi klarar mer än vi tror.

Under flera år hade jag inte förmågan att vare sig läsa eller skriva. När jag började skriva igen mäktade jag endast med att sätta ord på rad – långa meningar var omöjliga att formulera. Därför kallar jag mig numera för ordsättare. Läs mer…

Livsstil och skiftarbete

Den här boken är en sammanfattning av det informationsmaterial som användes under “Projekt Skift” på Kraftvärmeverket i Västerås 1992-93. Den handlar om hälsa och välbefinnande med skiftarbetet i centrum. Men eftersom skiftarbetarnas hälsa också påverkas av allmänna livsstilsfaktorer lades arbetet upp brett och mycket av den information som gavs är inte giltig enbart för skiftarbetare.

Projekt Skift var ett samarbetsprojekt mellan Kraftvärmeverket, Statens Institut för Psykosocaial Miljömedicin, Karolinska Institutet och Kommunhälsan i Västerås.

MENY