Ett ögonblick. Hämtar sidan.....
bg

Digital Mangoutbildning

Mangoutbildningen goes digital

Drygt 200 personer har hittills gått Mangoutbildningen och är mycket nöjda med den. På en tiogradig skala, där 10 är ”Bäst” får Mangoutbildningen ett snittbetyg på 9,5. Det är jag stolt över. Och ”jag” är Cath Blomkvist, skapare och utbildare av Mangoutbildningen (om du är nyfiken: läs mer om mig här).

Fram till 2020 genomfördes Mangoutbildningen internt på företag/organisationer. 2020 öppnade jag upp utbildningen för alla ledare/chefer, förändringskommunikatörer, projekt-, förändrings-, processledare och liknande, som vill lyckas med sina förändringar.

Från och med 2021 erbjuder jag Mangoutbildningen även digitalt.

Nästa Mangoutbildning:

19/10 + 23/11, 2022

I priset 10 000 kr + moms ingår (förutom själva utbildningen):

Boken Mango i huvet? Strategisk förändringskommunikation i praktiken, arbetsduk och utbildningsmaterial.

Kort, individuell feedback per mejl från kursledaren mellan utbildningsdagarna.

Intyg på genomgången utbildning.

 

FAKTA MANGOUTBILDNINGEN

Mangoutbildningens mål


Efter utbildningen

  • har du förståelse för förändringskurvan och vad den innebär för genomförandet av förändringar
  • vet du vilka kommunikationsinsatser som är effektiva i vilken fas av en förändring
  • har du provat att använda Mangometoden och fått återkoppling på ditt arbete
  • känner du tilltro till din förmåga att använda Mangometoden med dess tillhörande verktyg

Tidsåtgång

Två heldagar, vid två olika tillfällen med en dryg månad mellan tillfällena.

Mangoutbildningen genomförs digitalt via Zoom.

Mellan de två utbildningstillfällena arbetar deltagarna med ett eget, aktuellt förändringsprojekt.

Innehåll och upplägg

Utbildningen är interaktiv och deltagarnas medverkan och erfarenheter blir del av lärandet.

Teori varvas med praktik.

Deltagarna får respons via mail på sina kommunikationsaktiviteter i sina respektive aktuella förändringsprojekt.

 

Här kan du läsa ännu mer om Mangoutbildningen.

”Jättebra utbildning som fler behöver gå”

”Kommer att försöka använda detta hela tiden då det ständigt pågår förändringar på vår arbetsplats.”

”Bra med exempel från verkligheten, bra kursmaterial. Fantastisk kursledare, spontan!”

MENY