Ett ögonblick. Hämtar sidan.....
bg

Månad: februari 2016

Kommunicathion

I mitt arbete som kommunikationskonsult utgår jag ifrån att all kommunikation är ett utbyte av någon slags information mellan människor. Vi sänder och mottar i en ständigt omväxlande process...

Läs mer

Tydlighet – finns det?

För mig är TYDLIGHET viktigt. Otydlighet skapar brus och brus är en stor orsak till missförstånd i alla sammanhang där människor är inblandade. Därför tycker jag också att OTYDLIGHET...

Läs mer
MENY