Ett ögonblick. Hämtar sidan.....
bg

Förändringskommunikation eller kommunikation om förändring?

Förändringskommunikation eller kommunikation om förändring?

Jag har arbetat med förändringskommunikation i nästan hela mitt yrkesliv. Det är dock först på senare år som jag har insett att min definition av förändringskommunikation ofta skiljer sig från den stora massans definition.

Eller – kanske rättare uttryckt – det finns två slag av förändringskommunikation. Båda är lika viktiga och båda behövs för att få till en reell förändring.

Den vanligaste definitionen av förändringskommunikation är ”kommunikation OM förändringen”, det vill säga allt som kommuniceras om själva förändringen, i syfte att göra tydligt för dem som utsätts för förändringen vad förändringen egentligen innebär. Den här kommunikationen handlar om förändringens resultat, vad hela förändringsarbetet ska leda till, hur förändringen ska gå till, ofta även vilka som berörs, vem som ska göra vad och när. Den här kommunikationen ser jag som den sändarorienterade kommunikationen, då den utgår från förändringsledningens perspektiv; vad de vill ska hända, varför, hur och när.

Det andra perspektivet är, föga överraskande, mottagarorienteringen, det vill säga (förändrings-)kommunikationen utifrån mottagarens perspektiv. Denna kommunikation utgår från förändringsbudskapens mottagare, vilka jag namnger de förändringsutsatta, som betyder att de inte har efterfrågat förändringen utan det är någon annan ( t ex en förändringsledare) som har beslutat att de måste genomgå förändringen. De förändringsutsattas reaktioner på förändringen styr VAD och HUR förändringsledningen kan och bör kommunicera under förändringsprocessen. I alla fall om de vill åstadkomma en reell förändring.

Ibland blir mottagarperspektivet ihopblandat med ”målgruppsanpassning”, vilket är olyckligt, för målgruppsanpassning är det sändarorienterade perspektivet på vad som behöver göras med sändarens budskap så att det ”når fram” till målgruppen.

Konsten att få till reella förändringar är att kommunicera utifrån ett sändar- och mottagarorienterat perspektiv. Samtidigt.

Varför? En förändring kan aldrig bli reell om de förändringsutsatta inte förändras. Det är de som realiserar det som ska förändras.

Förändringskommunikation enligt Mangometoden handlar om denna samtidiga sändar- & mottagarkommunikation, som syftar till att påverka de förändringsutsatta till att vilja gå i den riktning som förändringsledningen valt. 

Mangoutbildningen lär dig det. Läs mer här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

MENY